Monthly Archive for July, 2009

Open brief aan Studielink

Geachte Studielink,

Middels deze brief wil ik u vragen waarom u zo compleet en onvoorstelbaar incompetent bent.

Zoals u ongetwijfeld bekend is geschiedt de inschrijving voor opleidingen in het hoger en wetenschappelijk onderwijs sinds dit jaar uitsluitend via u. Inschrijving via de universiteit zelf is niet meer mogelijk. Om mij te kunnen herinschrijven heb ik van u een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Dit werkte ergens in april of mei van dit jaar prima, maar de herinschrijvingsperiode was toen nog niet geopend. Toen ik later opnieuw probeerde in te loggen werkte mijn wachtwoord niet meer. Nogmaals proberen mijn wachtwoord in te voeren was helaas niet mogelijk, omdat al na één keer een foutief wachtwoord invoeren het maximaal aantal pogingen bereikt is en de account voor een uur geblokkeerd wordt. Ik heb later nog een keer geprobeerd in te loggen, maar kreeg wederom te horen dat mijn wachtwoord niet juist was. Toen heb ik geprobeerd de optie ‘wachtwoord vergeten’ te gebruiken. Dit bood echter geen soelaas, aangezien mijn e-mailadres, het e-mailadres waarop ik altijd mail van u ontving, volgens het systeem niet gevonden kon worden. Ik heb toen geprobeerd met u contact op te nemen zodat dit probleem opgelost kon worden. Dat kan echter alleen via een contactformulier, en als ik dit formulier probeer te verzenden krijg ik de melding ‘Fout bij het versturen van de email. Probeer het later nog eens.’ Aangezien uw website noch een telefoonnummer, noch een e-mailadres, noch een postadres vermeld, ben ik in totale onmogelijkheid op wat voor manier dan ook contact met u op te nemen en dus ook om mij opnieuw in te schrijven bij mijn universiteit.

Ik wil deze gelegenheid tevens gebruiken om u te feliciteren. Ik hoor zoveel problemen met u langskomen, dat het mij veilig lijkt te stellen dat u vanuit het niets direct op nummer één bent binnengekomen in de top tien van meest gehate en incompetente instellingen voor studentenzaken!

Hoogachtend,